Váš partner pre priemyselné armatúry

Ponúkame v európskej kvalite a v dostupných cenách komplexný sortiment priemyselných armatúr, vodomerov a ich príslušenstva, ktoré majú široké možnosti použitia v rámci národného hospodárstva. Vďaka stálym skladovým zásobám vybraných typov armatúr chceme zabezpečiť promptné vybavenie požiadaviek našich zákazníkov, vrátane dopravy na miesto určenia.


Skladové zásoby

SAMSON COMPANY s.r.o. 00421 37 655 4674 obchod@samson-company.sk